Over ons

De METC Zuidwest Holland beoordeelt onderzoek voor de volgende instellingen:

  • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (locaties Westeinde, Bronovo en Antoniushove te Leidschendam)
  • HagaZiekenhuis, Den Haag (locaties Leyenburg, Sportlaan en Juliana Kinderziekenhuis)
  • Reinier de Graaf, Delft (locatie Diaconessenhuis te Voorburg)
  • Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden

De METCZWH is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek erkende METC, op grond van artikel 16 van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle deelnemende instellingen. Zij beoordeelt onderzoeken met mensen, zowel voor de eigen instellingen, als ook voor andere belanghebbenden. Zij beoordeelt geen fase I geneesmiddelenonderzoek.

De METCZWH toetst professioneel, onafhankelijk en efficiёnt medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, op basis van de WMO, waarbij andere relevante wet- en regelgeving in de beoordeling wordt betrokken. Het doel van deze toetsing is het waarborgen van de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Gedurende de termijn waarbinnen de aanvraag wordt behandeld kan de METCZWH eenmaal nadere informatie vragen als aanvulling op de door de aanvrager al verstrekte informatie.

Telefonische bereikbaarheid beperkt !

De METC Zuidwest Holland is telefonisch minder bereikbaar.
Bij geen gehoor vragen wij u een e-mail te sturen met vermelding van een telefoonnummer waarop u teruggebeld kan worden.

 

test image

Post en bezoekadres

METC Zuidwest Holland
P/a LUMC
Secretariaat CME
Postzone P5-P
Kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T: 071 - 526 60 45
E: metc-ldd@lumc.nl

 

 

 

Contact?

Klik hier om naar ons contactformulier te gaan