WMO-plicht bepaling

De METC Zuidwest Holland vraagt u de volgende stukken uitsluitend digitaal in te dienen:


- Aanbiedingsmail (eventueel aanbiedingsbrief als bijlage)
- Vragenlijst ter bepaling WMO-plicht
- Onderzoeksprotocol
- Vragenlijst(en) (indien van toepassing)
- Informatiebrief (indien van toepassing)
- Eventueel ander wervingsmateriaal

Een WMO-plicht verklaring is vereist wanneer men over een onderzoek wil publiceren. Een uitgever zal hiernaar vragen. Het is niet nodig om onderzoek, dat al eerder door een erkende medisch ethische commissie niet WMO-plichtig is bevonden, opnieuw bij de METC ZWH in te dienen.

De METC ZWH neemt geen aanvragen van onderzoek, dat gestart of al uitgevoerd is, in behandeling.

Ga terug

Post en bezoekadres

METC Zuidwest Holland
P/a LUMC
Secretariaat CME
Postzone P5-P
Kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T: 071 - 526 60 45
E: metc-ldd@lumc.nl

 

 

 

Contact?

Klik hier om naar ons contactformulier te gaan